Training en correctie

Draf met Bliðfari frá Vefgrund
Draf met Bliðfari frá Vefgrund

Correctie

In geval van rijkunstige- of gedragsproblemen met uw paard is het de overweging waard om het paard voor bepaalde tijd in professionele handen te geven.

Na uitvoerig overleg over problemen, verwachtingen en haalbaarheid, kan Vefgrund een goede optie blijken te zijn.

Tölt met Ími frá Lalendi
Tölt met Ími frá Lalendi

Training

Wanneer u zelf niet verder komt met een bepaald punt van de training, óf wanneer u er zelf tijdelijk niet aan toe komt, kan Vefgrund voor bepaalde tijd de training van uw paard voor u verzorgen.

Telgang met Fitja-Syrpa frá Oddholi
Telgang met Fitja-Syrpa frá Oddholi

Onderhoudstraining

Zoals het woord al doet vermoeden, gaat het er bij onderhoudstraining alleen om de conditie en mate van africhting van het paard op peil te houden.

Voor dat doel kan worden volstaan met minder vaak en minder intensief rijden dan wanneer het paard in training staat.
Bij onderhoudstraining worden de paarden niet per definitie door Marieke zelf gereden, maar wél onder haar toezicht.
Een constructie met onderhoudstraining wordt vaak toegepast bij paarden die (al of niet na een traject van inrijden, intölten of trainen) via Vefgrund moeten worden verkocht.

Voor prijzen en voorwaarden zie Tarieven en de Overeenkomst Training of Overeenkomst Onderhoudstraining