Inscharen

Sinds 2009 heeft Vefgrund de beschikking over voldoende weidegrond om de mogelijkheid van inscharen aan te kunnen bieden. Op dit moment is de totale oppervlakte ongeveer 10 ha.

Afhankelijk van de reden van inscharen kan, behalve langdurig, ook voor kortere termijn worden ingeschaard, bijvoorbeeld voor een welverdiende vakantie van uw paard(en).

Nadat aanvankelijk uitsluitend merries werden ingeschaard, bestaat nu ook de mogelijkheid tot inscharen van hengsten en ruinen.

Bij alle groepen is dagelijks toezicht en telling door Vefgrund en bovendien houden de bewoners van aangrenzende boerderijen ook een oogje in het zeil.

Behalve de voorwaarden die worden vermeld in de inscharingsovereenkomst, hanteren wij onderstaande regels/richtlijnen:

  • Paarden worden gezamenlijk en op een vastgestelde dag ingeschaard.
  • Hengsten ouder dan 2 jaar worden niet geaccepteerd voor inscharing.
  • Hengsten dienen bij aanvang van het 4e levensjaar elders te worden gehuisvest.

Vefgrund behoudt zich het recht voor om op ieder moment de inscharingsovereenkomst te beëindigen, indien de aanwezigheid van het paard leidt tot ongewenste of gevaarlijke situaties ten aanzien van eigendommen van Vefgrund, de eigenaar of derden (roerend, onroerend, alsmede levende have).

Voor prijzen en voorwaarden zie “Tarieven” en de Overeenkomst Inscharen.